ทุนการศึกษาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี ภาคการศึกษาตุลาคม 2565

เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

จึงได้มอบทุนการศึกษากว่า 50% แก่นักเรียนชาวต่างชาติ

 

ผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่

ดาวน์โหลดลิ้งค์

 

สำหรับการสมัครภาคการศึกษาตุลาคม 2565 จะมีขั้นตอนเป็นดังนี้


ขอให้เริ่มเตรียมเอกสารการสมัครหลังจากสำนักงานติดต่อกลับไปแล้ว สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ทำตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น

 

นอกจากนั้น สำนักงานเพิ่มความสะดวกสบายสำหรับผู้ที่ต้องการสมัครทุนฮิกาชิคาวะ ด้วยบริการแบบOne stop service

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ อีเมล higashikawa.th@gmail.com โทร 092-257-5658, 080-047-5658