ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา1ปี6เดือน ภาคการศึกษาตุลาคม 2565

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น 75% โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีกาวะ ฟุคุชิ โดยสถาบันฮอกโก สำหรับภาคการศึกษาตุลาคม 2565 ระยะเวลา1ปี6เดือน นักเรียน นักศึกษา บุคคลทั่วไป ไม่จำกัดอายุ ผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ ดาวน์โหลดลิ้งค์ ดาวน์โหลดลิ้งค์สำรอง สำหรับการสมัครภาคการศึกษาตุลาคม 2565 จะมีขั้นตอนเป็นดังนี้ เมื่ออ่านรายละเอียดแล้วต้องการสมัคร

Read more

โครงการผลิตบุคลากรบริบาลและสังคมสงเคราะห์สำหรับชาวต่างชาติ รอบเดินทางเดือนเมษายน 2565

(ปัจจุบันปิดรับสมัครแล้ว) ทุนบริบาลสำหรับผู้มีความสามารถทางภาษาญี่ปุ่น JLPT N2-N4 สำหรับภาคการศึกษาเมษายน 2565 ผู้ที่สนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ ดาวน์โหลดลิ้งค์ สำหรับการสมัครภาคการศึกษาเมษายน 2565 จะมีขั้นตอนเป็นดังนี้ เมื่ออ่านรายละเอียดแล้วต้องการสมัคร ขอให้กรอกแบบฟอร์มนี้และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1-3 วันทำการ สนใจสมัครทุน ขอให้เริ่มเตรียมเอกสารการสมัครหลังจากสำนักงานติดต่อกลับไปแล้ว สำนักงานขอสงวนสิทธิ์ให้ผู้ที่ทำตามขั้นตอนที่ได้แจ้งไว้เท่านั้น   นอกจากนั้น

Read more

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา1ปี6เดือนและ2ปี ภาคการศึกษาเมษายน 2565

(ปัจจุบันปิดรับสมัครแล้ว) ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น กว่า75% โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีกาวะ ฟุคุชิ โดยสถาบันฮอกโก สำหรับภาคการศึกษาเมษายน 2565 ระยะเวลา1ปี6เดือนและ2ปี *2 ปีจะเปิดแค่ภาคเรียนเมษายนเท่านั้น* ผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ ดาวน์โหลดลิ้งค์ ดาวน์โหลดลิ้งค์สำรอง   สำหรับการสมัครภาคการศึกษาเมษายน 2565 จะมีขั้นตอนเป็นดังนี้ เมื่ออ่านรายละเอียดแล้วต้องการสมัคร

Read more

ทุนการศึกษาโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี ภาคการศึกษาเมษายน 2565

(ปัจจุบันปิดรับสมัครแล้ว) เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น จึงได้มอบทุนการศึกษากว่า 50% แก่นักเรียนชาวต่างชาติ ผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ ดาวน์โหลดลิ้งค์ ดาวน์โหลดลิ้งค์สำรอง   สำหรับการสมัครภาคการศึกษาเมษายน 2565 จะมีขั้นตอนเป็นดังนี้ เมื่ออ่านรายละเอียดแล้วต้องการสมัคร ขอให้กรอกแบบฟอร์มนี้และรอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่ภายใน 1-3 วันทำการ สนใจสมัครทุน ขอให้เริ่มเตรียมเอกสารการสมัครหลังจากสำนักงานติดต่อกลับไปแล้ว

Read more

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา 1ปี6เดือน

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีกาวะ ฟุคุชิ สถาบันฮอกโก ละเว้นค่าเรียน 100% (จำนวนเต็มโควต้าแล้ว) ดวาน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

Read more

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น จึงได้มอบทุนการศึกษากว่า 50% แก่นักเรียนชาวต่างชาติ ผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่ ดาวน์โหลดลิ้งค์ ดาวน์โหลดลิ้งค์สำรอง สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ อีเมล higashikawa.th@gmaail.com โทร 092-257-5658, 080-047-5658

Read more

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นกว่า 50% จากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น กว่า 50% โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ สนใจโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ https://www.mediafire.com/folder/9b6sm32sisv5y

Read more