ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา6เดือนและ1ปี

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด มีทุนสมทบให้จากทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ "กว่า50%" การเรียนนั้นจะแบ่งชั้นตามความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นตั้งแต่พื้นฐาน(N5)จนถึงระดับสูง(N1) เวลาเรียน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-12:30 น. เวลา 12:35-15:30 น. จะเรียนกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือทบทวนบทเรียน (ฟรี!!! ชั่วโมงเรียนติวเข้มเนื้อหาเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตามที่โรงเรียนกำหนด ในช่วงเวลา

Read more

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือนและ2ปี

ชื่อโครงการ : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น 2 ปี สถานที่ : โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ ภาคภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลาการรับสมัคร : 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2016 ชื่อโครงการ : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น 1ปี6เดือน สถานที่

Read more

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือนและ1ปี

ชื่อโครงการ : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือน สถานที่เรียน : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ระยะเวลาการรับสมัครและส่งเอกสารภายใน : 29 สิงหาคม – 11 พฤศจิกายน 2016 ชื่อโครงการ : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี สถานที่เรียน

Read more

ประกาศเลื่อนการเปิดรับสมัครโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวคอร์สเดือนเมษายน 2017 เลือนการรับสมัครไปเป็นช่วงประมาณเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2016 เนื่องจากทางโรงเรียนกำลังปรับปรุงแก้ไขด้านเอกสารโครงการ   ต้องขออภัยในความไม่สะดวก

Read more

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม1เดือน

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม 1 เดือน โครงการนี้เป็นโครงการที่ให้น้องๆได้เรียนภาษาญี่ปุ่น และได้รับประสบการณ์ต่างๆมากมาย ระยะเวลาของโครงการ : เดือนตุลาคม (3 ต.ค.- 28 ต.ค.) *ระยะเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม ปิดรับสมัคร (รวมส่งเอกสารทั้งหมดภายใน) : 2 กันยายน 2016 สามารถขอรับเอกสารการสมัครได้ที่

Read more

เรียนภาษาญี่ปุ่นในแถบฮอกไกโด โดยมีทุนสมทบทุกโครงการ

ต้องการเรียนภาษาญี่ปุ่นในแถบฮอกไกโด โดยมีทุนสมทบทุกโครงการ "โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะได้สนับสนุนนักเรียนต่างชาติทุกคน"   อยากมาสัมผัสเมืองสวย และเงียบสงบ พร้อมกับเรียนภาษาญี่ปุ่นสามารถสอบถามโครงการของทางสำนักงานได้นะคะ – โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 6 เดือน ***จะปิดรับสมัครในวันที่ 3 มิถุนายน 2016 นี้ค่ะ*** -โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1ปี6เดือน ***จะปิดรับสมัครในวันที่ 3 มิถุนายน

Read more

ตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน

ตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น 1ปี6เดือน สนใจโครงการของทางสำนักงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติเมืองฮิกาชิคาวะสารมารถสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่ E-mail : higashikawa.th@gmail.com โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นของทางสำนักงานจะมีทุนสมทบจากทางเทศบาลเมืองฮอกาชิคาวะ โดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะนั้นสนับสนุนนักเรียนต่างชาติทุกคน

Read more

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรม2เดือน

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น2เดือน ในช่วงวันที่ 4 มิถุนายน – 23 กรกฏาคม 2016   หมดเขตรับสมัคร วันที่ 29 เมษายน 2016   สามารถขอรับเอกสารการสมัครได้ที่ E-mail : higashikawa.th@gmail.com

Read more

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือน เดินทางเดือนตุลาคม

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือน โดยมีทุนสมทบจากทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะให้กว่า 50% สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น แนะนำโครงการ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ได้สนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(N5) ฟัง พูด อ่าน เขียน จนถึงระดับสูง(N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

Read more

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน เดินทางเดือนตุลาคม

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน ช่วงเดือนตุลาคม2016-เมษายน2018 เกี่ยวกับโครงการ     โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน โดยมีทุนสมทบจากทางเทศบาลเมืองให้ โดยทางเทศบาลเมืองนั้นได้สนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติให้เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(N5)จนถึงระดับสูง(N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือที่ญี่ปุ่น และอื่นๆ สมัคร และยื่นเอกสารภายใน วันที่

Read more