ข้อมูลหอพัก (เก่า)

Higashikawa International House East Building

สถานที่ตั้ง

Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashimachi 3 chome 4-16

ระยะเวลาเดินทางถึงโรงเรียน

ประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์ มีรถบัสของโรงเรียนรับส่งฟรี

สาธารณูปโภคส่วนรวม

ห้องซักผ้า (เครื่องซักผ้าอบผ้า – หยอดเหรียญ)
เตาแก๊ส หยอดเหรียญ, ห้องอาบน้ำฝักบัว, เตาไมโครเวฟ

อินเตอร์เน็ต

ฟรี

ค่าใช้จ่าย

ค่าที่พัก

ห้อง 2 คน   ค่าห้องพักต่อคน 74,000 เยนต่อเดือน

มีอาหารเช้าและอาหารเย็นให้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าไฟฟ้า ค่าฮีทเตอร์ ตามที่ใช้งานจริง


 Higashikawa International House West Building

สถานที่ตั้ง

Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashimachi 3 chome 4-16

ระยะเวลาเดินทางถึงโรงเรียน

ประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์ มีรถบัสของโรงเรียนรับส่งฟรี

สาธารณูปโภคส่วนรวม

ห้องซักผ้า (เครื่องซักผ้าอบผ้า – หยอดเหรียญ)
เตาแก๊ส หยอดเหรียญ, ห้องอาบน้ำฝักบัว, เตาไมโครเวฟ

อินเตอร์เน็ต

ฟรี

ค่าใช้จ่าย

ค่าที่พัก

ห้อง 2 คน   ค่าห้องพักต่อคน 67,000 เยนต่อเดือน

มีอาหารเช้าและอาหารเย็นให้บริการ ยกเว้นวันเสาร์-วันอาทิตย์และวันหยุดราชการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าไฟฟ้า ค่าฮีทเตอร์ ตามที่ใช้งานจริง

 

INTERNATIONAL HOUSE PICTURE


“MA MAISON” Higashikawa

สถานที่ตั้ง

Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashimachi, 4 chome 3-10

ระยะเวลาเดินทางถึงโรงเรียน

ประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์ มีรถบัสของโรงเรียนรับส่งฟรี

สาธารณูปโภคส่วนรวม

ห้องซักผ้า (เครื่องซักผ้าอบผ้า – หยอดเหรียญ)
เตาแก๊ส หยอดเหรียญ, ห้องอาบน้ำฝักบัว, เตาไมโครเวฟ

อินเตอร์เน็ต

ฟรี

ค่าใช้จ่าย

ค่าที่พัก

ห้อง 2 คน   ค่าห้องพักต่อคน 67,000 เยนต่อเดือน

มีอาหารเช้าและอาหารเย็นให้บริการ ยกเว้นวันวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าไฟฟ้า ค่าฮีทเตอร์ ตามที่ใช้งานจริง