โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ

東川町立日本語学校

  • โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 6 เดือน
  • โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1 ปี

♦ทั้ง 2 โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 6 เดือน และโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1 ปี เปิดรับสมัครทั้ง 2 ช่วง คือ คอร์สเดือนเมษายน และคอร์สเดือนตุลาคม♦

โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ ภาคภาษาญี่ปุ่น

โดยสถาบันฮอกโก

旭川福祉専門学校

  • โครงการเรียนหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ 2 ปี
  • โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 2 ปี

♦เปิดรับสมัครช่วงคอร์สเดือนเมษายนเท่านั้น♦

  • โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1 ปี 6 เดือน

♦โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว1ปี6เดือน เปิดรับสมัครทั้ง 2 ช่วง คือ คอร์สเดือนเมษายน และคอร์สเดือนตุลาคม♦

ช่วงเปิดรับสมัครและเดินทาง

(1) คอร์สเดือนเมษายน (เดินทางเดือนเมษายน)

  • เปิดรับสมัครช่วงเดือนสิงหาคม – เดือนพฤศจิกายน

♦หมายเหตุ♦ ส่งเอกสารทั้งหมดภายในเดือนพฤศจิกายน ตามเวลาที่ประกาศการปิดรับสมัคร

(2) คอร์สเดือนตุลาคม (เดินทางเดือนตุลาคม)

  • เปิดรับสมัครช่วงเดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน

♦หมายเหตุ♦ ส่งเอกสารทั้งหมดภายในเดือนมิถุนายน ตามเวลาที่ประกาศการปิดรับสมัคร