ติดต่อเรา

ศูนย์สนับสนุนการศึกษาต่อ เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด

อาคาร ซี. พี. ทาวเวอร์ 3 (พญาไท)

เลขที่34 อาคารA ชั้น 4 ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

โทร: 02-430-6150, 092-257-5658, 080-047-5658

อีเมล: higashikawa.th@gmail.com

C.P. Tower 3 (Phayathai)

No.34 Tower A Level 4 Phaya Thai Road, Thung Phayathai Sub-District, Rachatevee District, Bangkok 10400

Tel: 02-430-6150, 092-257-5658, 080-047-5658

E-mail: higashikawa.th@gmail.com

วิธีการเดินทาง
– เดินทางด้วยBTS ลงสถานีพญาไท ทางออกที่ 3
เดินเข้าตึกผ่านทางเชื่อมได้เลยค่ะ
– เดินทางด้วยรถยนต์ มีที่จอดรถภายในอาคาร
 เดินทางด้วยรถประจำทาง สายที่ผ่านหน้าตึก คือ 14, 17, 29, 29ก, 34, 36, 36ก, 39, 54, 62, 63, 74, 77, 139, 140, 172, 183, 201, 204, 503, 513, 529, 538, 539, 542
Access
BTS Phayathai Station Exit3
Connected to the building by skywalk.
Car  Parking lots are available for the visitor.
Bus No. 14, 17, 29, 29ก, 34, 36, 36ก, 39, 54, 62, 63, 74, 77, 139, 140, 172, 183, 201, 204, 503, 513, 529, 538, 539, 542