ติดต่อเรา

WP Google Maps Error

In order for your map to display, please make sure you insert your Google Maps JavaScript API key in the Maps->Settings->Advanced tab.


ศูนย์สนับสนุนการศึกษาต่อ เมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด

คิวเฮ้าส์ เพลินจิต ชั้น6

598 ถนน เพลินจิต แขวงลุมพินี

เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

อีเมล์: higashikawa.th@gmail.com
โทรศัพท์: 02-663-7844 , 092-257-5658