หอพัก

  1. หอพักสำหรับผู้หญิง International House

kokusai_exterior

ห้องพักเป็นห้อง 2 คน

kokusai_room

 

ข้อมูลหอพัก

table1

หมายเหตุ : ราคาห้องพักไม่รวมค่าไฟ โดยค่าไฟจะจ่ายตามราคาจริงที่ใช้งาน
หมายเหตุ1: ราคาห้องพักเป็นราคาต่อคน
หมายเหตุ2 : ราคาห้องพักรวมค่าอาหารเช้าและเย็น ของวันจันทร์-เสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://higashikawa-jls.com/dormitory_kokusai.html

 

  1. หอพักสำหรับผู้ชาย
     

ma-maison-part-2

ห้องพักเป็นห้อง 2 คน

mamaison_room

 

ข้อมูลหอพัก

table2

หมายเหตุ : ราคาห้องพักไม่รวมค่าไฟ โดยค่าไฟจะจ่ายตามราคาจริงที่ใช้งาน
หมายเหตุ1: ราคาห้องพักเป็นราคาต่อคน
หมายเหตุ2 : ราคาห้องพักรวมค่าอาหารเช้าและเย็น ของวันจันทร์-เสาร์ ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://higashikawa-jls.com/dormitory_mamaison.html