เกี่ยวกับเรา

ศูนย์สนับสนุนการศึกษาต่อเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ประจำประเทศไทย หรือ สำนักงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ประจำประเทศไทยเป็นหน่วยงานเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ก่อตั้งขึ้นเมื่อ 1 กรกฏาคม พ.ศ.2557 ทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะมีจุดประสงค์ในการสนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่น โดยมีทุนจากทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะให้แก่นักเรียนต่างชาติทุกคน

ผู้อำนวยการคนปัจจุบัน นายซาโตชิ โอดะ

วัตถุประสงค์ของศูนย์สนับสนุนการศึกษาต่อเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ประจำประเทศไทย

  • ให้คำปรึกษาแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป เกี่ยวกับหลักสูตร หรือโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นของศูนย์สนับสนุนการศึกษาต่อเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด
  • ให้การสนับสนุนแก่นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ซึ่งเป็นผู้ที่สนใจศึกษาภาษาญี่ปุ่น และพร้อมกับเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่น
  • ประชาสัมพันธ์ข้อมูล สถานที่ภายในเมืองและกิจกรรมของเมืองฮิกาชิคาวะให้กับชาวต่างชาติที่สนใจ
  • ติดต่อและประสานงานกับองค์กรหรือสถานศึกษาที่สนใจเมืองฮิกาชิคาวะ

 

เวลาเปิดทำการ

วันจันทร์-วันศุกร์ 09:00-17:00 น.

*ปิดทำการ วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

OFFICE TEL  02-430-6150

OFFICE MOBILE 092-257-5658, 080-047-5658

E-Mail : higashikawa.th@gmail.com