Japanese Language & Culture Program

ระยะเวลาโครงการ: 6 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2558
สถานที่ โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ
ผู้เข้าร่วมโครงการ: 11 คน
จุดประสงค์: เพื่อให้นักเรียนต่างชาติที่รักในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น
การเรียนและกิจกรรม:

– จันทร์ – ศุกร์           ช่วงเช้า   เรียนภาษาญี่ปุ่น, ช่วงบ่าย พักผ่อน ทำกิจกรรม หรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ปั้นเซารามิก พิธีชงชา ทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น
– เสาร์-อาทิตย์         พักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

สมัครและยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 15 พฤษภาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม