โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น 1 เดือน

ระยะเวลาโครงการ: 1 เดือน
สถานที่ –
ผู้เข้าร่วมโครงการ: 20 คน
จุดประสงค์: เพื่อให้นักเรียนต่างชาติที่รักในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น
การเรียนและกิจกรรม:

– จันทร์ – ศุกร์           ช่วงเช้า   เรียนภาษาญี่ปุ่น, ช่วงบ่าย พักผ่อน ทำกิจกรรม หรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย / กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้วัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ปั้นเซารามิก พิธีชงชา ทัศนศึกษานอกสถานที่ เป็นต้น
– เสาร์-อาทิตย์         พักผ่อนหรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

สมัครและยื่นเอกสาร ภายในวันที่ 14 สิงหาคม 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม

11807496_1464655847189925_4941380994502417011_o