หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1ปี 6เดือน

ระยะเวลาโครงการ: ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2560
สถานที่:
ผู้เข้าร่วมโครงการ: 15 คน
หลักสูตร: เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน จากระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง (N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น หรือสมัครทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ฯลฯ
การเรียนการสอน เรียนในช่วงเช้า วันละ 4 คาบ คาบละ 45 นาที (9:25 – 12:25)

สมัครและยื่นเอกสารภายในวันที่: 30 กันยายน 2558
รายละเอียดเพิ่มเติม: –
ระบบทุนการศึกษา

  1. ทุนสมทบจากเมืองฮิกาชิคาวะ

ทุนสมทบค่าเล่าเรียนและค่าเช่าหอพักบางส่วนสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคนที่เข้าศึกษา

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

ทุนสมทบจากเมือง

นักเรียนจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียน

1,200,000เยน

700,000เยน

500,000เยน

ค่าหอพักต่อคน

67,000-74,000เยน/เดือน

50,000เยน/เดือน

17,000-24,000เยน/เดือน

* ค่าหอพักนี้รวมค่าอาหารเช้าและเย็น วันจันทร์-เสาร์ และค่ารถบัสรับส่งหอ-โรงเรียน (ค่าอาหารกลางวัน และทั้งวันของวันอาทิตย์ ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบเอง)

  1. ทุนความเป็นเลิศ ยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด (1,200,000เยน) ให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีพื้นฐานการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว โดยพิจารณาจากผู้สมัครที่มีใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป จำนวน 5 ทุน

ตารางกิจกรรมหลักสูตร1ปี6เดือน หอพัก

ข้อมูลหอพัก

Higashikawa International House East Building
สถานที่ตั้ง Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashimachi 3 chome 4-16
ระยะเวลาเดินทางถึงโรงเรียน ประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์ มีรถบัสของโรงเรียนรับส่งฟรี
สาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องซักผ้า (เครื่องซักผ้าอบผ้า – หยอดเหรียญ) เตาแก๊ส หยอดเหรียญ, ห้องอาบน้ำฝักบัว, เตาไมโครเวฟ
อินเตอร์เน็ต ฟรี
ค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ห้อง 2 คน   ค่าห้องพักต่อคน 74,000 เยนต่อเดือน มีอาหารเช้าและอาหารเย็นให้บริการ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าไฟฟ้า ค่าฮีทเตอร์ ตามที่ใช้งานจริง
Higashikawa International House West Building
สถานที่ตั้ง Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashimachi 3 chome 4-16
ระยะเวลาเดินทางถึงโรงเรียน ประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์ มีรถบัสของโรงเรียนรับส่งฟรี
สาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องซักผ้า (เครื่องซักผ้าอบผ้า – หยอดเหรียญ) เตาแก๊ส หยอดเหรียญ, ห้องอาบน้ำฝักบัว, เตาไมโครเวฟ
อินเตอร์เน็ต ฟรี
ค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ห้อง 2 คน   ค่าห้องพักต่อคน 67,000 เยนต่อเดือน มีอาหารเช้าและอาหารเย็นให้บริการ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าไฟฟ้า ค่าฮีทเตอร์ ตามที่ใช้งานจริง
International House “MA MAISON” Higashikawa
สถานที่ตั้ง Kamikawa-gun, Higashikawa-cho, Higashimachi, 4 chome 3-10
ระยะเวลาเดินทางถึงโรงเรียน ประมาณ 10 นาทีโดยรถยนต์ มีรถบัสของโรงเรียนรับส่งฟรี
สาธารณูปโภคส่วนรวม ห้องซักผ้า (เครื่องซักผ้าอบผ้า – หยอดเหรียญ) เตาแก๊ส หยอดเหรียญ, ห้องอาบน้ำฝักบัว, เตาไมโครเวฟ
อินเตอร์เน็ต ฟรี
ค่าใช้จ่าย ค่าที่พัก ห้อง 2 คน   ค่าห้องพักต่อคน 67,000 เยนต่อเดือน มีอาหารเช้าและอาหารเย็นให้บริการ ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดราชการ
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ค่าไฟฟ้า ค่าฮีทเตอร์ ตามที่ใช้งานจริง