เปิดรับสมัครโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น 2 เดือน

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะสั้น ได้รับการสนับสนุนจากทางโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ได้สนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมญี่ปุ่น อีกทั้งมีกิจกรรมที่น่าสนใจเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้สัมผัสกับวัฒนธรรมญี่ปุ่นโดยตรง และเข้าร่วมวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆต่างชาติ

ระยะเวลาโครงการ  : 2 เดือน (ช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคม)

จำนวนที่รับสมัคร : 20 ท่าน

สมัครและยื่นเอกสารการสมัครภายใน : 25 กันยายน 2558

การเรียนและกิจกรรม

-วันจันทร์ถึงศุกร์ : 9:25 – 12:25 น. เรียนภาษาญี่ปุ่น ช่วงบ่ายพักผ่อนตามอัธยาศัยหรือร่วมกิจกรรมการเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมญี่ปุ่น

-วันเสาร์อาทิตย์ : พักผ่อนและท่องเที่ยวตามอัธยาศัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

**ค่าใช้จ่ายส่วนนี้รวมค่าเรียน ค่ารถบัสสนามบิน-เมือง ค่ารถบัสจากโรงเรียน-หอพัก ค่ากิจกรรม ค่าที่พัก ค่าอาหาร3มื้อ ค่าประกัน ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าดำเนินการวีซ่า ค่าเจ้าหน้าที่ล่าม ค่าดำเนินการ**

2ヶ月パンフレット