โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว1ปี6เดือน

2016_โบชัวร์โครงการ1ปี6เดือน

เกี่ยวกับโครงการ :

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว1ปี6เดือน ถูกจัดขึ้นโดยสถาบันฮอกโก ซึ่งได้รับการสนับสนุนโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด โดยสนับสนุนค่าใช้จ่ายบางส่วนให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการ

ระยะเวลาโครงการ : เมษายน 2559 – ตุลาคม 2560

สถานที่: สถาบันการศึกษาฮอกโก
ผู้เข้าร่วมโครงการ: 25 คน
หลักสูตร: เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน จากระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง (N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น และศึกษาต่อในประเทศญี่ปุ่น หรือสมัครทำงานในบริษัทญี่ปุ่น ฯลฯ
การเรียนการสอน เรียนในช่วงเช้า วันละ 4 คาบ คาบละ 45 นาที (9:25 – 12:25)
สมัครและยื่นเอกสารภายในวันที่: 18 ธันวาคม 2558


ระบบทุนการศึกษา

  1. ทุนสมทบจากเมืองฮิกาชิคาวะ

ทุนสมทบค่าเล่าเรียนและค่าเช่าหอพักบางส่วนสำหรับนักเรียนต่างชาติทุกคนที่เข้าศึกษา

รายละเอียด

ค่าใช้จ่ายเต็มจำนวน

ทุนสมทบจากเมือง

นักเรียนจ่ายเอง

ค่าเล่าเรียน

1,200,000เยน

700,000เยน

500,000เยน

ค่าหอพักต่อคน

67,000-74,000เยน/เดือน

50,000เยน/เดือน

17,000-24,000เยน/เดือน

* ค่าหอพักนี้รวมค่าอาหารเช้าและเย็น วันจันทร์-เสาร์ และค่ารถบัสรับส่งหอ-โรงเรียน (ค่าอาหารกลางวัน และทั้งวันของวันอาทิตย์ ผู้เข้าร่วมโครงการรับผิดชอบเอง)

  1. ทุนความเป็นเลิศ ยกเว้นค่าเล่าเรียนเต็มจำนวน

ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนทั้งหมด (1,200,000เยน) ให้นักเรียนที่มีความสนใจและมีพื้นฐานการศึกษาภาษาญี่ปุ่นมาแล้ว โดยพิจารณาจากผู้สมัครที่มีใบรับรองความสามารถภาษาญี่ปุ่นระดับ N2 ขึ้นไป จำนวน 5 ทุน