ตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน

สวัสดีค่ะ

ทางสำนักงานมีตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว1ปี6เดือนที่เริ่มเดินทางเดือนเมษายน2016 ที่มีทุนสมทบโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นจากทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ มาฝากค่ะ

1Y6M_Schedule_4

ตารางกิจกรรมการสอบวัดระดับ เทศกาลต่างๆของทางเมืองและทางโรงเรียน และประมาณช่วงเปิดเทอมและปิดเทอมค่ะ

ทุนเรียนต่อญี่ปุ่น ทุนเรียนญี่ปุ่น ทุนเรียนต่างประเทศ ทุนเรียนต่อต่างประเทศ