ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน เดินทางเดือนตุลาคม

โบชัวร์1ปี6เดือน_2016_10ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน ช่วงเดือนตุลาคม2016-เมษายน2018

เกี่ยวกับโครงการ

    โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน โดยมีทุนสมทบจากทางเทศบาลเมืองให้ โดยทางเทศบาลเมืองนั้นได้สนับสนุนให้นักเรียนต่างชาติให้เรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(N5)จนถึงระดับสูง(N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ศึกษาต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ทำงานในบริษัทญี่ปุ่นหรือที่ญี่ปุ่น และอื่นๆ

สมัคร และยื่นเอกสารภายใน

วันที่ 3 มิถุนายน 2016

รับสมัครเพียง 25 ท่านเท่านั้น

 

สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับใบสมัครได้ที่

E-Mail : higashikawa.th@gmail.com

Tel : 02-663-7844 ,092-257-5658

Id Line : higashikawa-th

FB : www.facebook.com/higashikawathoffice/

 

#ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น #ทุนเรียนญี่ปุ่น #ฮอกไกโด #เรียนต่อภาษาญี่ปุ่น