ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือน เดินทางเดือนตุลาคม

โครงการ6เดือน_2016_10โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือน โดยมีทุนสมทบจากทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะให้กว่า 50%

สถานที่ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ฮอกไกโด ญี่ปุ่น

แนะนำโครงการ : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ ได้สนับสนุนการเรียนภาษาญี่ปุ่นตั้งแต่ระดับพื้นฐาน(N5) ฟัง พูด อ่าน เขียน จนถึงระดับสูง(N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น เรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่น ทำงานในบริษัทญี่ปุ่น หรือทำงานที่ญี่ปุ่น

รับสมัครและส่งเอกสารภายใน

วันศุกร์ที่ 3 มิถุนายน 2016

ระบเพียง 25 ท่านเท่านั้น