ตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือน

1Y6M_Schedule_10

ตารางกิจกรรมโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น 1ปี6เดือน

สนใจโครงการของทางสำนักงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติเมืองฮิกาชิคาวะสารมารถสอบถามรายละเอียดโครงการได้ที่

E-mail : higashikawa.th@gmail.com

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นของทางสำนักงานจะมีทุนสมทบจากทางเทศบาลเมืองฮอกาชิคาวะ โดยทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะนั้นสนับสนุนนักเรียนต่างชาติทุกคน