ประกาศเลื่อนการเปิดรับสมัครโครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาวคอร์สเดือนเมษายน 2017

เลือนการรับสมัครไปเป็นช่วงประมาณเดือนกันยายน-เดือนพฤศจิกายน 2016

เนื่องจากทางโรงเรียนกำลังปรับปรุงแก้ไขด้านเอกสารโครงการ

 

ต้องขออภัยในความไม่สะดวก