ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือนและ1ปี

2017Y4M_6M

ชื่อโครงการ : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น6เดือน

สถานที่เรียน : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

ระยะเวลาการรับสมัครและส่งเอกสารภายใน : 29 สิงหาคม – 11 พฤศจิกายน 2016

2017Y4M_1Y

ชื่อโครงการ : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี

สถานที่เรียน : โรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่น โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

ระยะเวลาการรับสมัครและส่งเอกสารภายใน : 29 สิงหาคม – 11 พฤศจิกายน 2016

 

สนใจขอรับรายละเอียดโครงการและเอกสารการสมัครได้ที่

E-Mail : higashikawa.th@gmail.com