ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น1ปี6เดือนและ2ปี

2016Y2Y_4M

ชื่อโครงการ : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น 2 ปี

สถานที่ : โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ ภาคภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลาการรับสมัคร : 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2016

2016Y1Y6M_4M

ชื่อโครงการ : โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่น 1ปี6เดือน

สถานที่ : โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ ภาคภาษาญี่ปุ่น

ระยะเวลาการรับสมัคร : 1 กันยายน – 30 พฤศจิกายน 2016

 

สามารถขอรับรายละเอียดโครงการและเอกสารการสมัครได้ที่

E-mail : higashikawa.th@gmail.com