ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น ระยะเวลา6เดือนและ1ปี

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นที่เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

มีทุนสมทบให้จากทางเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ "กว่า50%"

6m&1Y_10m2017

การเรียนนั้นจะแบ่งชั้นตามความรู้ภาษาญี่ปุ่น โดยเน้นตั้งแต่พื้นฐาน(N5)จนถึงระดับสูง(N1)

เวลาเรียน : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-12:30 น.

เวลา 12:35-15:30 น. จะเรียนกิจกรรมเรียนรู้วัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือทบทวนบทเรียน

(ฟรี!!! ชั่วโมงเรียนติวเข้มเนื้อหาเตรียมสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น ตามที่โรงเรียนกำหนด ในช่วงเวลา 12:35-15:30 น.)

 

ปิดรับสมัครและส่งเอกสารทั้งหมดภายในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2017

 

สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

E-Mail : higashikawa.th@gmail.com

Inbox FB : https://www.facebook.com/higashikawathoffice/messages/