ปิดเทอมใหญ่นี้ ไปเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมที่ฮอกไกโดกันเถอะ

โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น2เดือน

ช่วงวันที่ 11 มีนาคม – 4 พฤษภาคม 2018

*วันที่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

201803_2M_1

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

Tel : 02 663 7844 , 092 257 5658

mail higashikawa.th@gmail.com