ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่นกว่า 50% จากโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นโดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ

ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น กว่า 50% โดยเทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ

สนใจโครงการสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่

https://www.mediafire.com/folder/9b6sm32sisv5y