ทุนเรียนภาษาญี่ปุ่น 1 ปี

เทศบาลเมืองฮิกาชิคาวะ มีนโยบายสนับสนุนการเรียนการศึกษาภาษาญี่ปุ่น

จึงได้มอบทุนการศึกษากว่า 50% แก่นักเรียนชาวต่างชาติ

ผู้ที่สนใจเรียนภาษาญี่ปุ่น สามารถดาวน์โหลดเอกสารโครงการได้ที่

ดาวน์โหลดลิ้งค์

ดาวน์โหลดลิ้งค์สำรอง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ อีเมล higashikawa.th@gmaail.com โทร 092-257-5658, 080-047-5658