เชิญชวนเข้าร่วมการแข่งขันออกแบบ”Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 2

เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด

เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันออกแบบเฟอร์นิเจอร์

“Kengo Kuma & Higashikawa” KAGU Design ครั้งที่ 2

หัวข้อ “โต๊ะอิสระ”

สมัครได้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 เท่านั้น

ดาวน์โหลดรายละเอียดภาษาไทย

*ผู้เข้าแข่งขันต้องมีสถานภาพเป็นนักเรียน/นักศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษา(ประเทศใดก็ได้) และมีอายุไม่เกิน 30 ปี ณ วันที่ 31 มีนาคม ค.ศ.2565*
รายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครเข้าแข่งขัน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ E-mail : official@kagu-higashikawa.jp
🎖*ส่งเมลมาเป็นภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นเท่านั้น*🎖