พิธีลงนามเพื่อต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรมกับนครนนทบุรี

ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566 เมืองฮิกาชิคาวะ นำโดยนายอิจิโร มัตซึโอกะ นายกเทศมนตรีเมืองฮิกาชิคาวะและคณะได้เป็นเกียรติต้อนรับท่านธนพงศ์ ธนเดชากุล รองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรี และ ท่านพงษ์ทัศน์ หิรัญอร ผู้อำนวยการโรงเรียนนครนนท์วิทยา 4 วัดบางแพรกเหนือเพื่อมาลงนามต่ออายุบันทึกความเข้าใจว่าด้วยการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาและวัฒนธรรม (MOU) ณ เมืองฮิกาชิคาวะ จังหวัดฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่น

ภายในงานนอกจากมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) ฉบับล่าสุดแล้ว ยังได้มีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางความร่วมมือในอนาคตอีกด้วย โดยทั้งสองฝ่ายยินดีและหวังที่จะสานความสัมพันธ์อันดีนี้ต่อไป 

นครนนทบุรีและเมืองฮิกาชิคาวะมีความสัมพันธ์อันดีและมีการลงนามในสัญญาความร่วมมือทางวิชาการมาตั้งแต่ ปี ค.ศ.2015 โดยนครนนทบุรีได้ส่งนักเรียนในสังกัดมาเรียนภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นระยะสั้นที่เมืองฮิกาชิคาวะเป็นประจำทุกปี ในทางกลับกันเมืองฮิกาชิคาวะให้ความสนับสนุนด้านครูญี่ปุ่นที่เชี่ยวชาญการสอนภาษาญี่ปุ่นกับโรงเรียนในสังกัดของนครนนทบุรี 

สำนักงานเมืองฮิกาชิคาวะ ประจำประเทศไทยได้เป็นผู้ประสานงานในครั้งนี้ ต้องขอขอบพระคุณท่านรองนายกเทศมนตรีนครนนทบุรีและผู้อำนวยการโรงเรียนในสังกัดนครนนทบุรีเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเยือนเมืองฮิกาชิคาวะในครั้งนี้ พวกเราหวังเป็นเป็นอย่างยิ่งว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเมืองฮิกาชิคาวะและนครนนทบุรีจะสืบสานต่อไปในอนาคต เพื่อผลประโยชน์แก่ประชาชนของทั้งสองเมือง

Leave a Reply

Your email address will not be published.