โครงการเรียนภาษาญี่ปุ่นและวัฒนธรรมระยะสั้น 1 เดือน

ระยะเวลาโครงการ: 1 เดือน สถานที่ – ผู้เข้าร่วมโครงการ: 20 คน จุดประสงค์: เพื่อให้นักเรียนต่างชาติที่รักในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น การเรียนและกิจกรรม: – จันทร์ – ศุกร์           ช่วงเช้า   เรียนภาษาญี่ปุ่น, ช่วงบ่าย พักผ่อน ทำกิจกรรม หรือท่องเที่ยวตามอัธยาศัย /

Read more

หลักสูตรเรียนภาษาญี่ปุ่นระยะยาว 1ปี 6เดือน

ระยะเวลาโครงการ: ตุลาคม 2558 – มีนาคม 2560 สถานที่: – ผู้เข้าร่วมโครงการ: 15 คน หลักสูตร: เริ่มเรียนภาษาญี่ปุ่น ฟัง พูด อ่าน เขียน จากระดับพื้นฐานจนถึงระดับสูง (N1) เพื่อสอบวัดระดับภาษาญี่ปุ่น

Read more

Japanese Language & Culture Program

ระยะเวลาโครงการ: 6 มิถุนายน – 28 กรกฎาคม 2558 สถานที่ โรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ ผู้เข้าร่วมโครงการ: 11 คน จุดประสงค์: เพื่อให้นักเรียนต่างชาติที่รักในภาษาและวัฒนธรรมญี่ปุ่นได้พัฒนาภาษาญี่ปุ่น และเรียนรู้วัฒนธรรมในท้องถิ่น การเรียนและกิจกรรม: – จันทร์ – ศุกร์

Read more

คณะผู้เข้าร่วมโครงการ Japanese Language & Culture Program

วันที่ 1 มิ.ย. 2558 ผู้เข้าร่วมโครงการ Japanese Language & Culture Program ของโรงเรียนวิชาชีพอาซาฮีคาวะฟุคุชิ ได้เดินทางไปฮอกไกโดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ระยะเวลา2เดือนในโครงการ ขอให้สนุกสนานกับทั้งการเรียนภาษาญี่ปุ่นและการเรียนรู้วัฒนธรรมร่วมกับ เพื่อนชาติอื่นๆนะคะ

Read more